top of page
სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა
სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა

სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა

„სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა“ დაარსდა 2016 წელს საქართველოს სამთო გამყოლთა ასოციაციის, განათლებისა სამინისტროსა და მთის ტრასების სააგენტოს მიერ. სრულად დაფინანსებულ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის მრავალფეროვან პროგრამებს უძღვებიან მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე ექსპერტები და აქ სწავლა თავისთავად განუმეორებელი თავგადასავალია. თქვენ თავისუფალი, შემოქმედებითი გარემო და დაუვიწყარი შეკრებები გელოდებათ. შედეგად კი ტურიზმის ყველაზე მზარდი, მოთხოვნადი და პერსპექტიული კარიერის სრულიად ახალ საფეხურზე გადახვალთ.

 

2021 წლიდან „სამთო გამყოლთა ასოციაცია“ არის სამთო გამყოლთა  ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციის (IFMGA) წევრი, ხოლო  სკოლის სამთო გამყოლის პროგრამამ  მიიღო საერთაშორისო აღიარება. საქართველოში დიპლომირებულ  სამთო გამყოლებს აქვთ შესაძლებლობა აწარმოონ პროფესიული საქმიანობა IFMGA-ს წევრ 25 ქვეყანაში. დაწყებულია „მთის ლიდერთა  საერთაშორისო ასოციაციების კავშირში (UIMLA)“ გაწევრიანების  პროცესი, რომლის ფარგლებშიც სკოლა ნერგავს საფეხმავლო  გამყოლის კურსის საერთაშორისო სტანდარტს საქართველოში. ასევე, საფრანგეთის ალპინიზმის და  თხილამურების  ეროვნულ სკოლასთან (ENSA) და სხვადასხვა ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით, „სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა“ მუშაობს ახალი სათავგადასავლო პროფესიების დანერგვასა და განვითარებაზე. 

 

სკოლას აქვს საწვრთნელი ბაზები გუდაურსა და დუშეთში, გეგმაშია  სამთო ქოხების მშენებლობა ყაზბეგსა და სვანეთშიც. განათლების  სამინისტროსთან პარტნიორობით და გერმანიის მთავრობის  ხელშეწყობით,  სკოლა ავითარებს საერთაშორისო ტურიზმის კოლეჯ - პანსიონს დუშეთში, რომელიც  ახალგაზრდებს შესთავაზებს სათავგადასავლო ტურიზმის,  სტუმართ-მასპინძლობისა და მომიჯნავე სფეროების, სხვადასხვა  საფეხურის პროფესიულ და სასერთიფიკატო პროგრამებს. ტურიზმის საერთაშორისო კოლეჯი იქნება ერთ-ერთ ყველაზე  კონკურენტული პროფესიული სასწავლებელი შავი და კასპიის ზღვების  რეგიონებში, ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების ეკონომიკურ  გაძლიერებას და ქვეყანაში ხარისხიანი ტურისტული პროდუქტების განვითარებას.

ჩვენი სკოლის მისია

ა(ა)იპ სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლის მისიაა განვითარებაზე ორიენტირებული, შესაბამისი დარგის დამსაქმებლების ჩართულობით შექმნილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვით და პროფესიული სტუდენტების ინტერესების პრიორიტეტულობის აღიარებით,  უზრუნველყოს კვალიფიციური პროფესიული კადრების მომზადება. რომლებსაც ეყვარებათ, გაუფრთხილდებიან  და დაიცავენ თავისი ქვეყნის ეროვნულ და კულტურულ ფასეულობებს, მატერიალურ და ბუნებრივ რესურსებს;

 მათი მომზადება,  როგორც ეროვნული, ასევე, საერთაშორისო  შრომის  ბაზრისათვის,  რითაც ხელს შევუწყობთ საქართველოს სამთო გამყოლების საერთაშორისო აღიარებას და  ასოციაციის გაწევრიანებას საერთაშორისო ფედერაციაში (IFMGA/UIAGM/IVBV), რაც თავის მხრივ მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში.

სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა

ღირებულებები

 • პროფესიონალიზმი,

 • კეთილსინდისირება,

 • სამართლიანობა,

 • განვითარებაზე ორიენტირებულობა,

 • პასუხისმგებლობა,

 • თანასწორობის დაცვა,

 • ეფექტიანი მართვა,

 • ინოვაციების დანერგვა,

 •  ტოლერანტობა,

 • უსაფრთხოების უზენაესობა,

 • ეთიკის და ქცევის  კოდექსის დაცვა,

 • ბუნებრივი და სოციალური გარემოს პატივისცემა და დაცვა,

 • გუნდური მუშაობა,

 • საჯაროობა.

ქრონოლოგია

სკოლის დაარსებას წინ უძღოდა საქართველოში ა(ა)იპ „საქართველოს სამთო გამყოლთა ასოციაციის“ მრავალწლიანი მიზანმიმართული მოღვაწეობა სამთო ტურიზმის განვითარებისათვის.

1991-1993

 • 1991 წელს შეიქმნა საქართველოს საგამყოლო სამსახური; 1991 - 1993 წწ. შვეიცარიის სამთო გამყოლთა ასოციაციის და საქართველოს მხარის ხელშეწყობით შვეიცარიაში მომზადება გაიარა და სამთო გამყოლის სერთიფიკატი მოიპოვა რამდენიმე ქართველმა მთასვლელმა;

1993-1998

 • 1993 წელს, შვეიცარიულ სამთო-საგამყოლო ინდუსტრიის გამოცდილების გათვალისწინებით საქართველოში შეიქმნა “საქართველოს სამთო გამყოლთა სკოლა”. 1994 წელს მინისტრთა კაბინეტის დადგენილებით დაფუძნდა “საქართველოს სამთო გამყოლთა სახელმწიფო სკოლა”; 1998 წელს შეიქმნა “საქართველოს სამთო გამყოლთა ასოციაცია”. 1993 - 2015 წწ. საქართველოს სამთო გამყოლთა ასოციაცია, სამთო გამყოლთა სკოლა შცეიცარიის და გერმანიის სამთო გამყოლთა ასოციაციების, საერთაშორისო ორანიზაციების, სახელმწიფოს და საქართველოს ტურისტული ინდუსტრიის მხარდაჭერით ატარებდა სამთო საგამყოლო პროფესიის მოსამზადებელ კურსებს. განვლილი წლების ერთობლივი ძალისხმევის შედეგად საქართველოში დამკვიდრდა საგამყოლო საქმიანობის საერთაშორისო სტანდარტები, საქართველომ მოიპოვა მაღალი რეპუტაცია საერთაშორისო სამთო-საგამყოლო ინდუტრიაში, მომზადდა და გადამზადდა ასობით სამთო ტურიზმის გამყოლი;

2010

 • 2010 წ.წ. ილიაუნიში დაინერგა საბაკალავრო პროგრამა „სამთო გამყოლი“.

2007-2010

 • 2010-2016 წ.წ. საქართველოს სამთო გამყოლთა ასოციაციის ინიცირებით და საერთაშორისო ორგანიზაციების და ტურისტული ინდუსტრიის ხელშეწყობით დაიწყო მთის ტურიზმის პროფესიების სტანდარტიზება. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრთან თანამშრომლობით შეიქმნა 4 ეროვნული პროფესიული სტანდარტი, დაიწერა შესაბამისი მოდულური პროფესიული საგანმანთლებლო პროგრამები ჩარჩო დიკუმენტზე დაყრდნობით.;

2015

 • 2015 წელს, საქართველოს სამთო გამყოლთა ასოციაციის ინიცირებით და მთის კურორტების განვითარების კომპანიის და საქართველოს ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით და მონაწილეობით შეიქმნა “მთის ტურიზმის განვითარების ინიციატივა”, რომლის ფარგლებშიც განისაზღვრა საგამყოლო ინდუსტრიის განვითარების სამოქმედო გეგმა. მათ შორის, პრიორიტეტი მიენიჭა პროფესიული განათლების მიმართულებას;

2015

 • ა(ა)იპ საქართველოს სამთო გამყოლთა ასოციაციამ 2015 წელს მონაწილეობა მიიღო ათწლეულის გამოწვევის ფონდის პროექტში „პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისათვის“ და მოიპოვა აშშ მთავრობის ათასწლეული გამოწვევი ფონდის გრანტი;

2018

 • 2018 წელს, სამთო გამყოლების ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციასთან ერთად ჩატარდა აღმოსავლეთ ევროპის სამთო გამყოლთა ასოციაციების ერთობლივი კურსები;

2019

 • 2019 წელს ასოციაციამ გახსნა პირველი რეგიონალური წარმომადგენლობა მესტიაში;ასოციაცია გახდა მესტიის მიმართულების მენეჯმენტის ორგანიზაციის დამფუძნებელი;

2019

 • რეფორმირდა საქართველოს სამთო გამყოლთა ასოციაცია - შეიქმნა პროფესიული კლასტერები ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად, 5- ჯერ გაიზარდა ასოციაციის წევრთა რაოდენობა;

2019

 • 2019 წელს ასოციაციამ გახსნა პირველი რეგიონალური წარმომადგენლობა მესტიაში;ასოციაცია გახდა მესტიის მიმართულების მენეჯმენტის ორგანიზაციის დამფუძნებელი;

2020

 • სსსგა გახდა  გამყოლთა საერთაშორისო ფედერაციის წევრობის კანდიდატი;

2021

 • ასოციაციის გამგეობის წევრი და სკოლის ექსპერტი ილია ბერულავა მიწვეულ იქნა აღმოსავლეთ ევროპის სამთო გამყოლთა კურსებზე, რომელიც მან წარმატებით გაიარა და მიიღო სამთო გამყოლის საერთაშორისო სერთიფიკატი;

2022

 • საერთაშორისო პარტნიორებთან, ინდუსტრიასთან და ხელისუფლებასთან კონსულტაციებით და შვეიცარიის მთავრობის დახმარებით შემუშავდა საკანონმდებლო ინიციატივების პაკეტი სამთო ტურიზმის პროფესიების სწავლების და აღსრულების რეგულირების თაობაზე;

bottom of page